Grof huishoudelijk afval…
Dat kunt u scheiden op de milieustraat.

Naast de bekende soorten afval als GFT-afval, papier, glas, plastic, textiel en klein elektronisch afval, hebben we thuis natuurlijk ook nog met andere soorten afval te maken. Denk aan puin en stenen bij een verbouwing, groot en grof tuinafval, een oude koelkast of pc die vervangen moet worden, tapijten, matrassen, autobanden enz. Allemaal afvalsoorten die niet in de restafvalcontainer thuishoren en vaak ook niet passen. Al dit afval kunt u wegbrengen naar de milieustraat.

Wat wordt er van oude banden gemaakt?

video-npo-GROFVUIL

Wist
u
dat
Frituurvet ook kan
worden gerecycled?
Van frituurvet wordt
namelijk weer
biologische brandstof
gemaakt die beter is
voor het milieu
dan benzine of diesel.
TIP
Handige

Sommige spullen die u weggooit kunnen nog goed worden hergebruikt. Kijk daarom voor dat u iets weggooit of het echt kapot is. Wanneer het nog te gebruiken is, kunt u het naar een kringloopwinkel brengen. Zoek via een zoekmachine naar de dichtstbijzijnde kringloopwinkel in uw gemeente.

Wat kunt u scheiden op de milieustraat?
 • Asbest (vergunning)
 • Banden van motoren, scooters, fietsen enz. (excl. velg)
 • Banden van personenauto’s (excl. velg)
 • Gebruikt frituurvet/-olie
 • Gips
 • Glas
 • Grof huishoudelijk afval
 • (Herbruikbare) elektrische apparaten
 • Herbruikbare huisraad
 • Hout
 • Kleding en schoeisel
 • Klein gevaarlijk afval
 • Metaal
 • Niet herbruikbare huisraad
 • Papier en karton
 • Piepschuim
 • Plastic verpakkingsmateriaal
 • Puin
 • Restafval
 • Snoeihout/groot groenafval
 • Wit- en bruingoed