proef-omgekeerd-inzamelenDe afgelopen jaren heeft de gemeente Roosendaal nauw samengewerkt met afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf Saver en de gemeenten Halderberge, Woensdrecht en Bergen op Zoom aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval in deze gemeenten. De doelstelling daarbij is om die hoeveelheid terug te dringen naar 100 kg per persoon in 2020. Een ambitieus plan, omdat de hoeveelheid restafval in Roosendaal in 2016 nog op 164 kg per persoon lag. Daarnaast willen we ook de totale hoeveelheid afval verminderen (498 kg per inwoner), maar ook daar zitten we nog ruim boven het landelijk niveau (511 kg per inwoner).

De belangrijkste reden van recycling is dat het grondstoffen en energie bespaart. Sommige grondstoffen worden schaars, zoals de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van mobiele telefoons, lcd-schermen en zonnecollectoren: indium, gallium, germanium, platinametalen etc. Die kun je dus makkelijker en goedkoper uit oude mobiele telefoons en ander elektronisch afval halen. Ook kost de winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen meestal veel meer energie dan wanneer oude materialen gerecycled worden. Het produceren van nieuw aluminium kost bijvoorbeeld twintig keer zoveel energie als het omsmelten van oud aluminium. Terwijl de kwaliteit meestal gelijk is.

Door recycling komen veel minder schadelijke stoffen in het milieu. Denk aan zware metalen uit batterijen of chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk’s) uit koelkasten. Bovendien wordt er minder afval verbrand. De moderne afvalverbrandingsinstallaties zijn een stuk schoner dan vroeger, maar toch veroorzaken ze nog steeds enige luchtvervuiling. Daar staat tegenover dat afvalverbrandingsinstallaties wel bruikbare energie opwekken. Maar hoe je het ook wendt of keert, verbranding blijft verspilling van grondstoffen.

Roosendaal werkt met het gedifferentieerde tarievensysteem voor afvalinzameling, waarmee goed afval scheiden wordt beloond. Uw afvalkosten bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. Het vaste gedeelte is voor iedereen hetzelfde. Maar op het variabele gedeelte kunt u zelf invloed uitoefenen. Dat heeft te maken met het aantal keren dat u de grijze container aanbiedt. Hoe minder vaak u dat doet, hoe lager het variabele gedeelte en uiteindelijk de totale kosten. Door goed afval scheiden houdt u minder vaak restafval over en hoeft u dus minder vaak uw grijze container aan te bieden.

Het gedifferentieerde tarievensysteem werkt via een computerchip in uw grijze container of via de Saverpas voor de ondergrondse RESTAFVAL-container. Deze chip en/of Saverpas bevatten gegevens over uw adres, kleur en het volume van de container. Iedere keer als we uw container legen of u restafval in de ondergrondse restafvalcontainer stort, wordt dit geregistreerd. Op basis hiervan wordt uw variabele deel berekend. Even voor alle duidelijkheid: u betaalt per lediging en niet per gewicht. Hoeveel er dus in uw grijze of groene container zit maakt voor de berekening van het variabele gedeelte niets uit. Gooit iemand anders dus iets in uw container terwijl die langs de straat staat, dan draait u daar niet voor op. Twee dingen moet u wel even in de gaten houden: er mag maar maximaal 70 kilo in een container én het deksel van de container moet dicht kunnen. Anders wordt deze niet geleegd.

Op www.saver.nl kunt u onder ‘Thuis’ inloggen met behulp van uw adresgegevens, postcode en Saverpasnummer en zien hoe vaak uw containers geleegd zijn of hoe vaak u afval aangeboden heeft bij uw ondergrondse container.

Veelgestelde vragen over gedifferentieerde tarieven

 • Hoe werkt het tarievensysteem?
  Vanaf 1 januari 2014 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast basistarief en een variabel tarief
 • Ik breng mijn afval naar een ondergrondse container. Moet ik ook per keer betalen?
  Ja, u betaalt per keer dat u van de ondergrondse container gebruik maakt. Dat is € 0,77 per keer.
 • Betekent door diftar, dat het restafval nog maar 1x per maand wordt opgehaald?
  Nee, hier verandert niets aan. Het voorstel is dat de frequentie waarmee afval ingezameld wordt gelijk blijft. Om de andere week haalt Saver het restafval en het GFT-afval op en 1 keer in de 4 weken het oud papier. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing op de aanslag gemeentelijke belastingen.
 • De gemeente zegt dat het beter is om 60 liter zakken in de ondergrondse container te gooien. Maakt het uit of er twee kleine of 1 grote aangeboden worden?
  Nee, dat maakt niet uit. Als bij het openen van de klep meerdere kleinere zakken tegelijk in de container kunnen, dan is dat prima. Dit wordt op de Saverpas geregistreerd als 1 aanbieding, dus 1 keer het variabel tarief.
 • Mijn vrouw heeft een stoma en gebruikt incontinentiemateriaal waardoor wij veel afval produceren, hoe wordt daar mee omgegaan?
  De wijze van waarop u dit afval aanbiedt is in 2015 niet anders dan wat u nu gewend bent. U gebruikt de grijze restafval container of de (ondergrondse) verzamelcontainer. Er is geen aparte inzamelstroom voor dit type afval. Wel wordt in de Verordening op de heffing en inningen Afvalstoffenheffing 2015 een regeling opgenomen voor tegemoetkoming in de kosten. Op het moment dat u in 2015 de aanslag Gemeentelijke belastingen ontvangt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Voor nadere informatie over de manier waarop dit verzoek moet worden ingediend, kunt u eind februari 2015 terecht bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.
 • Ik wil geen gebruik maken van Diftar. Kan ik op een andere manier mijn afval wegbrengen?
  U kunt uw afval naar de milieustraat brengen. Echter, ook het beleid voor de milieustraat is per 1 januari 2015 aangepast. Immers ook hier kan de hoeveelheid restafval door beter te scheiden, worden teruggedrongen. Per 1 januari 2015 krijgt elk huishouden 4 gratis tikken op de Saverpas voor de milieustraat. Hiermee kunt u 4 keer gratis de milieustraat bezoeken om afval aan te bieden aan de betaalde afvalstromen, zoals banden van motoren, scooters, fietsen, enz. (excl. velg), niet herbruikbare huisraad, grof huishoudelijk afval en restafval.U kunt wel altijd gratis op de milieustraat terecht voor aanbieden van de volgende afvalstoffen: snoeihout / groot groenafval, asbest, metaal, papier en karton, autobanden (zonder velg en maximaal 5 stuks per jaar), glas, herbruikbare huisraad, textiel en schoeisel, herbruikbare elektrische apparaten en wit- en bruingoed, klein gevaarlijk afval, gebruikt frituurvet/-olie, piepschuim, hout, puin, gips, zand, grond en plastic verpakkingsafval. U kan max. 2 keer per dag afval op de milieustraat weggooien.
 • Ik gebruik de containers niet. Krijg ik dan korting?
  U betaalt dan alleen het vaste gedeelte van de afvalstoffenheffing. U bent overigens verplicht om de containers die de gemeente u verstrekt heeft, te gebruiken voor het afval dat uw huishouden veroorzaakt.
 • Mijn grijze container is gestolen. Kan ik mijn restafval ook in de groene container aanbieden?
  Nee, de chips in de containers zijn zo geprogrammeerd dat tijdens de restafvalinzameling geen groene gft-containers geleegd kunnen worden. Als uw container is gestolen of in brand is gestoken, dient u aangifte te doen bij de politie. Tegen betaling kunt u een nieuwe container bij Saver aanvragen. Met uw aangifte kunt u, afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering, dit bedrag van uw verzekeraar terug krijgen. Bij diefstal dient u dit ook bij Saver te melden, zodat de chip op uw container geblokkeerd kan worden en anderen uw container niet illegaal op uw kosten kunnen laten ledigen.
 • Mijn grijze container is gestolen. Kan ik mijn restafval ook gewoon in vuilniszakken aanbieden?
  Nee, vuilniszakken worden niet geaccepteerd. Ze bevatten ook geen chip waardoor het voertuig ze niet herkent. Daarnaast kunnen de vuilniswagens de zakken ook niet optillen. Als uw container is gestolen of in brand is gestoken, dient u aangifte te doen bij de politie. Tegen betaling kunt u een nieuwe container bij Saver aanvragen. Met uw aangifte kunt u, afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden van uw verzekering, dit bedrag van uw verzekeraar terug krijgen. Bij diefstal dient u dit ook bij Saver te melden, zodat de chip op uw container geblokkeerd kan worden en anderen uw container niet illegaal op uw kosten kunnen laten ledigen.

Veelgestelde vragen over kosten

Veelgestelde vragen over de omwisseling van containers

Veelgestelde vragen over de inzameling van plastic verpakkingsafval

 • De zakken waaien weg of worden door katten/honden opgescheurd. Hoe hier mee omgaan?
  Bewaar de zakken niet buiten, maar binnen (in een garage of schuur). Zet de zakken op het laatste moment buiten, op de ochtend van inzameling dus en niet de avond van te voren. Dit laatste geldt ook voor wind: zet de zakken bij veel wind zo laat mogelijk buiten en bij voorkeur uit de wind.
 • Wat gebeurt er met het ingezamelde plastic afval?
  Het gescheiden inzamelen van plastic (verpakkings) materiaal zorgt ervoor dat plastic afval weer grondstof wordt. Dit heeft een direct positief effect op het milieu en bespaart bovendien veel ruimte in uw restafvalcontainer. Steeds meer plastic soorten lenen zich uitstekend voor hergebruik. En dat levert verrassende dingen op. Zo speelde het Nederlands Elftal op het WK van Zuid-Afrika in shirts gemaakt van plastic. Gemiddeld 8 PET-flessen per shirt. Ook bijvoorbeeld golfballen of bermpalen worden gemaakt van gerecycled plastic.
 • Wat moet ik met de speciale plastic inzamelzakken doen?
  Deze zijn bestemd voor uw plastic (verpakkings) afval. Saver komt deze zakken om te twee weken huis-aan-huis ophalen. U dient deze zak op de betreffende ophaaldag voor 07:30 uur neer te zetten op de plek waar u normaal gesproken uw grijze of groene container aanbiedt. Maakt u gebruik van een (ondergrondse) verzamelcontainer? Zet dan de speciale zak in de buurt van de container, niet op de metalen plaat direct naast de zuil.
 • Ik heb meer speciale zakken nodig. Hoe kom ik daaraan?
  U kunt 1 keer per maand een nieuwe rol met plastic zakken uit de speciale zakkenautomaat halen. U vindt de locaties hieronder terug.

Veelgestelde vragen over het scheiden van afval

Veelgestelde vragen over het gebruik van containers

Veelgestelde vragen over de milieustraat

 • Wat betekent diftar voor het aantal keren dat ik de milieustraat kan bezoeken?
  Per 1 januari 2015 krijgt elk huishouden 4 gratis tikken op de Saverpas voor de milieustraat in plaats van 2. Hiermee kunt u 4 keer gratis de milieustraat bezoeken om afval aan te bieden aan de betaalde afvalstromen, zoals banden van motoren, scooters, fietsen, enz. (excl. velg), niet herbruikbare huisraad, grof huishoudelijk afval en restafval.U kunt wel altijd gratis op de milieustraat terecht voor aanbieden van de volgende afvalstoffen: snoeihout / groot groenafval, asbest, metaal, papier en karton, autobanden (zonder velg en maximaal 5 stuks per jaar), glas, herbruikbare huisraad, textiel en schoeisel, herbruikbare elektrische apparaten en wit- en bruingoed, klein gevaarlijk afval, gebruikt frituurvet/-olie, piepschuim, hout, puin, gips, zand, grond en plastic verpakkingsafval. U kan max. 2 keer per dag afval op de milieustraat weggooien.
 • Wat betekent dit voor de openingstijden en – frequentie van de milieustraat?
  Voor de openingstijden heeft dit geen gevolgen. De milieustraat is open op dinsdag t/m zaterdag van 08.00 tot 16.30 uur.
 • Wat is de maximale hoeveelheid afval die ik aan mag leveren per tik?
  De maximale hoeveelheid die u aan mag leveren per tik is 1 m3.

Bekijk hier waar de automaten zich bevinden in de gemeente Roosendaal.

Voor de inzameling van kunststofverpakkingsafval en drankenkartons, wordt er gebruik gemaakt van speciale inzamelzakken. Wanneer deze zakken vol zijn, kunnen zij aan een kroonring aangeboden worden. Handig, want zo waait de zak niet weg.

Om overlast te voorkomen is het verstandig om met de volgende punten rekening te houden.

 • Hang de zak met kunststof verpakkingsafval en drankenkartons de avond voorafgaand aan het ophalen pas vanaf 20.00 uur aan de kroonring.
 • De kroonring mag niet opgehangen worden in delen van straten waar geen restafval-, gft-, of papiercontainers worden opgehaald.
 • De kroonring mag niet opgehangen worden aan een boom. Deze gaat dan ingroeien en dat is slecht voor de boom.
 • Alleen de officiële zakken mogen worden opgehangen aan de kroonring. De zakken zijn met behulp van de Saverpas gratis af te halen op verschillende locaties in de wijken en dorpen.

 

Vanaf 1 januari 2015 is er het een en ander veranderd op de milieustraat voor de inwoners van de gemeente Roosendaal:

 • heeft 4 tikken op uw Saverpas gekregen i.p.v. 2. Wilt u een extra tik bijkopen, dan kost u dit € 12,50.
 • De maximale hoeveelheid afval die u aan mag leveren per tik is 1 m3 geworden i.p.v. 2 m3.
 • U heeft per dag 2 keer toegang tot de milieustraat
 • Er is sprake van een uitbreiding van het aantal gratis afvalstromen. Ook hout, puin, gips, zand en harde kunststoffen mogen nu gratis worden gebracht.
 • Bedrijven en/of bedrijfsvoertuigen mogen hun afval niet meer aanleveren op de milieustraat. Men kan hiervoor tegen betaling terecht op de milieustraat voor bedrijven bij Saver aan de Stepvelden 8. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop van Saver via tel. (0165) 597 789.