De afgelopen jaren heeft de gemeente Bergen op Zoom nauw samengewerkt met afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf Saver en de gemeenten Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval in deze gemeenten. De doelstelling daarbij is om die hoeveelheid terug te dringen naar 100 kg per persoon in 2020. Een ambitieus plan, omdat de hoeveelheid restafval in Bergen op Zoom in 2016 nog op 205 kg per persoon lag. Daarnaast willen we ook de totale hoeveelheid afval verminderen (581 kg per inwoner), maar ook daar zitten we nog ruim boven het landelijk niveau (487 kg per inwoner).

De belangrijkste reden van recycling is dat het grondstoffen en energie bespaart. Sommige grondstoffen worden schaars, zoals de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van mobiele telefoons, lcd-schermen en zonnecollectoren: indium, gallium, germanium, platinametalen etc. Die kun je dus makkelijker en goedkoper uit oude mobiele telefoons en ander elektronisch afval halen. Ook kost de winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen meestal veel meer energie dan wanneer oude materialen gerecycled worden. Het produceren van nieuw aluminium kost bijvoorbeeld twintig keer zoveel energie als het omsmelten van oud aluminium. Terwijl de kwaliteit meestal gelijk is.

Door recycling komen veel minder schadelijke stoffen in het milieu. Denk aan zware metalen uit batterijen of chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk’s) uit koelkasten. Bovendien wordt er minder afval verbrand. De moderne afvalverbrandingsinstallaties zijn een stuk schoner dan vroeger, maar toch veroorzaken ze nog steeds enige luchtvervuiling. Daar staat tegenover dat afvalverbrandingsinstallaties wel bruikbare energie opwekken. Maar hoe je het ook wendt of keert, verbranding blijft verspilling van grondstoffen.

Bergen op Zoom werkt met het gedifferentieerde tarievensysteem voor afvalinzameling, waarmee goed afval scheiden wordt beloond. Uw afvalkosten bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. Het vaste gedeelte is voor iedereen hetzelfde. Maar op het variabele gedeelte kunt u zelf invloed uitoefenen. Dat heeft te maken met het aantal keren dat u de grijze container aanbiedt. Hoe minder vaak u dat doet, hoe lager het variabele gedeelte en uiteindelijk de totale kosten. Door goed afval scheiden houdt u minder vaak restafval over en hoeft u dus minder vaak uw grijze container aan te bieden.

Het gedifferentieerde tarievensysteem werkt via een computerchip in uw grijze container of via de Saverpas voor de ondergrondse RESTAFVAL-container. Deze chip en/of Saverpas bevatten gegevens over uw adres, kleur en het volume van de container. Iedere keer als we uw container legen of u restafval in de ondergrondse restafvalcontainer stort, wordt dit geregistreerd. Op basis hiervan wordt uw variabele deel berekend. Even voor alle duidelijkheid: u betaalt per lediging en niet per gewicht. Hoeveel er dus in uw grijze of groene container zit maakt voor de berekening van het variabele gedeelte niets uit. Gooit iemand anders dus iets in uw container terwijl die langs de straat staat, dan draait u daar niet voor op. Twee dingen moet u wel even in de gaten houden: er mag maar maximaal 70 kilo in een container én het deksel van de container moet dicht kunnen. Anders wordt deze niet geleegd.

Op www.saver.nl kunt u onder ‘Thuis’ inloggen met behulp van uw adresgegevens, postcode en Saverpasnummer en zien hoe vaak uw containers geleegd zijn of hoe vaak u afval aangeboden heeft bij uw ondergrondse verzamelcontainer). Deze aanslag wordt aan het eind van het jaar opgelegd.

 

Veelgestelde vragen