Van afval naar grondstof in jouw gemeente

De inwoners van Zundert hebben het al voor elkaar: minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar! Wie volgt?

18 gemeenten in West-Brabant hebben de handen ineengeslagen voor de doelstelling van Van Afval naar Grondstof (VANG): in 2017 maximaal 150 kg restafval per persoon en afvalloos in 2030.

Dat het kan, bewijzen de inwoners van sommige gemeenten al. Bijvoorbeeld in Zundert (86 kg), Oosterhout (97 kg), Etten-Leur (133 kg), Aalburg (144 kg) en Werkendam (136 kg).

Kun jij het ook?
Wij denken van wel. We kunnen er allemaal wat aan doen en kunnen er elkaar bij helpen. Zo zorgen we samen voor nog minder afval en wordt afval een grondstof.

Wat kun je doen?
Je kunt bijdragen door te zorgen voor zo min mogelijk (rest)afval. En door uw huisvuil (en ‘grondstoffen’) zorgvuldig en op de juiste manier in de juiste afvalbakken of zakken aan te bieden.

Hoe VANG je?
Er zijn vier manieren om met restafval om te gaan:

  • Preventie: oftewel: afval voorkomen. Let in de winkel al op de verpakkingen, denk aan het verbod op plastic tasjes.
  • Hergebruik: internet is een bron van inspiratie als het gaat om creatief opnieuw gebruiken van flesjes, blikjes, enzovoorts. Zo maakt u van plastic flessen bijvoorbeeld een handig bewateringssysteem voor uw plantjes.
  • Recycling: afval wordt afgevoerd en omgevormd tot nieuwe grondstof. Glas dat omgesmolten wordt bijvoorbeeld weer nieuw glas.
  • Verbranden: jammer, maar soms kan het niet anders.

Bespaar 8.000 vrachtwagens afval!
Nu nog zorgen we in de regio samen voor meer dan 10.000 vuilniswagens aan restafval. 80% hiervan kunnen we nog hergebruiken, maar gooien we nu weg. Stelt je eens voor: 8.000 vrachtwagens vol met grondstoffen!

Wat doet jouw gemeente?
Alle 18 gemeenten in West-Brabant, dragen bij door inwoners goede informatie te geven over afval scheiden, goede afspraken te maken met de afvalophaaldiensten en natuurlijk door zelf het goede voorbeeld te geven.

Hoe de 18 gemeenten over het scheiden van afval en VANG denken en hoe we de doelen willen bereiken staat in dit pdf: ‘regionale afvalvisie Duurzaam West-Brabant’.

logo-rwb-nieuw

Hoe gaat uw gemeente om met afval? Kijkt u op de pagina van de gemeente.